هرکه دانسته رود، صرفه ز اعداء ببرد
دانش
لینک دوستان

 

فيديو أغنية حياك بابا حياك غناء ناظم الغزالي.

ناظم الغزالي

حياك بابا حياك

Nazem El Ghazali Hayak baba

لینک آهنگ :

https://www.youtube.com/watch?v=WTa1EPLJ360

متن ترانه:

میحانه میحانه .. میحانه میحانه میحانه میحانه .. میحانه میحانه
غابت شمسنا الحلو ما جانا
 غابت شمسنا الحلو ما جانا
میحانه میحانه .. میحانه میحانه
 غابت شمسنا الحلو ما جانا
 غابت شمسنا الحلو ما جانا
 حیک .. حیک ..
حیک بابا حیک
الف رحمه علی بیک
هذول العذبونی هذول المرمرونی
علی جسر المسیب سیبونی
 علی جسر المسیب سیبونی
حیک .. حیک بابا حیک
الف رحمه علی بیک هذول العذبونی
 هذول المرمرونی علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبونی

گل ناز يك و يك دونه ي من... عمر من غنچه ی خندون من
 قدمت روي چشام خوش اومدي...
روشن از روي تو شد خونه ي من
 گل گندم... گل بادوم... گل پسته... گل ناز با دو چشون... قدوبالات مي كنم رازو
نياز
 گل گندم... گل بادوم... گل پسته... گل ناز با دو چشون... قدوبالات مي كنم رازو
نياز
 اي اميدم... كبوتر سفيدم... تو از ره رسيدي... به آرزوم رسيدم به خاطر دل تو دل از
همه بريدم
 به خاطر دل تو دل از همه بريدم
 میحانه میحانه .. میحانه میحانه میحانه میحانه .. میحانه میحانه غابت شمسنا الحلو
ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا میحانه میحانه .. میحانه میحانه میحانه میحانه ..
میحانه میحانه غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حیک .. حیک ..
حیک بابا حیکالف رحمه علی بیک هذول العذبونی هذول المرمرونی علی جسر المسیب سیبونی
علی جسر المسیب سیبونی

 

 

[ ] [ ] [ نویسار ]
درباره وبلاگ

امکانات وب
music

كد موسيقي براي وبلاگ

statistics